EKSKLUZYWNIE Z... WEZZ DEVALL | WeLoveTrance.pl
 


 
strona główna  EKSKLUZYWNIE Z... WEZZ DEVALL

Mody, utalentowany artysta - tak zazwyczaj rozpoczyna si prezentacja gwiazdy wywiadu. Czsto s to puste sowa lub po prostu utarty wstp, ale kiedy mowa o tym facecie, kade sowo znaczy dokadnie to, co wyraa. Niemal kady potrafi zanuci motyw Free My Willy i niemal kady zna charakterystyczne, mocne uderzenia Future Tomorrow, Stadium oraz oczywicie Kill of The Year. WeLoveTrance.pl prezentuje rozmow z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival - Wezz Devall!Young, talented artist - this is how usually presentation of a star starts. Frequently those are only empty words or simply common introduction yet when we are talking about this guy every word means exactly what it should express. Almost everybody can hum motif of Free My Willy and almost everybody knows characteristic, strong beat of Future Tomorrow, Stadium and of course Kill of The Year. WeLoveTrance.pl presents the interview with one of this year Sunrise Festival stars - Wezz Devall!

       


www.wezzdevall.com
www.facebook.com/wezzdevall
www.twitter.com/Wezz_Devall
www.soundcloud.com/wezz-devall
www.myspace.com/wezzdevall

 

 

    96 k | 192 k 96 k | 192 k 96 k | 192 k

Kontakt z serwisem Copyright © 2008 - 2017 WeLoveTrance  
statystyka